Πολιτικές Ξενοδοχείου

Πολιτικές Ξενοδοχείου

Για την κράτηση

 • Οι τιμές των δωματίων μας είναι σε ευρώ, ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
  Οι τιμές περιλαμβάνουν: ΦΠΑ και δημοτικό φόρο.
 • Απαιτείται προκαταβολή για την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Μπορεί να γίνει
  με μετρητά, τραπεζικό έμβασμα ή χρέωση πιστωτικής κάρτας.
 • Η κατάθεση πρέπει να ληφθεί εντός της χρονικής περιόδου που υποδεικνύεται από
  την ρεσεψιόν, διαφορετικά η κράτηση ακυρώνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση.
 • Χρέωση και πληρωμή λογαριασμών
 • Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας μπορείτε να χρεώσετε τον λογαριασμό του δωματίου σας
  με τυχόν επιπλέον χρεώσεις από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε.
 • Για τη διευθέτηση οικονομικών θεμάτων, το λογιστήριο του ξενοδοχείου είναι στη διάθεσή σας από τις 09:00 έως τις 22:00. Παρακαλούμε τακτοποιήστε τον
  λογαριασμό σας το αργότερο την ημέρα πριν από την αναχώρησή σας από το δωμάτιο.
 • Η ώρα αναχώρησης (check out) είναι 12:00 μ.μ. και Ώρα Άφιξης (check in) στις 14:00 μ.μ.
 • Ημέρα άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο , ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.
  από την ώρα άφιξης.
 • Η μίσθωση του δωματίου λήγει στις 12:00. Χρήση του δωματίου μετά από αυτή την ώρα
  μπορεί να γίνει μόνο σε συνεννόηση με την υποδοχή και με επιπλέον επιβάρυνση.

Για ακυρώσεις

 • Σε περίπτωση ακύρωσης, όταν αυτή γίνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών
  η προκαταβολή επιστρέφεται εξ ολοκλήρου. Σε αντίθετη περίπτωση η προκαταβολή θα
  παρακρατείται.
 • Σε περίπτωση αναχώρησης πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία δεν επιστρέφεται
  ποσού που
  αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες της κράτησης.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο Ξενοδοχείο και προκλήθηκε από τους πελάτες κατά
  τη διαμονή τους, οφείλουν να αποζημιώσουν το Ξενοδοχείο πριν την αναχώρησή τους .
 • Οι πελάτες έχουν την ευθύνη φύλαξής των προσωπικών τους αντικειμένων και ιδιαίτερα
  των τυμαλφών, το Ξενοδοχείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια
  αυτών.
 • Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο αδυνατεί να διαθέσει τα δωμάτια στις ημερομηνίες κράτησης
  για οποιοδήποτε λόγο, τότε οφείλει να παρέχει στους πελάτες διαμονή σε άλλο Ξενοδοχείο
  στην περιοχή και να επιστρέφει το ποσό της προκαταβολής που έχει κατατεθεί.

Επίσης θα Θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, στα δωμάτια, για την ασφάλεια όλων,
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας αλλά και την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου, δεν είναι
δυνατή:

 • Η παρασκευή φαγητού, η εστίαση μέσα σ’ αυτά καθώς και η παραγγελία μέσω DELIVERY.
 • Επιτρέπονται σνακ και μικρά φρούτα.
 • Η χρήση καμινέτων, βραστήρων και κεριών.
 • Η πλύση ρούχων και λοιπόν ειδών ιματισμού
 • Η μουσική και κάθε είδους συγκέντρωση στα δωμάτια, που μπορεί να δημιουργεί θόρυβο ή ενόχληση στου υπόλοιπους πελάτες.
 • Η μεταφορά και η χρήση έξω από τα δωμάτια λινών και λοιπών ειδών ιματισμού.
 • Επίσης, οποιαδήποτε επίσκεψη γνωστών και φίλων θα πρέπει να γίνεται μόνο στους δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου.
 • Οι επισκέψεις στα δωμάτια δεν επιτρέπονται.

Κατοικίδια

 • Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ